За космическото пространство

Основни приложения

За да може да се използва в транспорта, аеронавтиката, нефтохимическата промишленост.

Влак

Тръби

Фотоволтаични панели

E-Bus

Контейнери

Самолет-контейнер

Превозни средства

Фургони и камиони

Композитна предавателна кула