Za automobile

Glavne aplikacije

Tako da se može koristiti u transportu, aeronautici, petrohemijskoj industriji.

Voz

Cevi

Fotonaponske ploče

E-Bus

Kontejneri

Avionski kontejner

Vozila

Kombi i kamioni

Kompozitni prijenosni toranj