Per als cotxes

Principals aplicacions

De manera que es pugui utilitzar en transports, aeronàutica, indústries petroquímiques.

Tren

Tubs

Panell fotovoltaic

E-Bus

Contenidors

Avió-contenidor

Vehicles

Furgonetes i camions

Torre de transmissió composta