Pro auta

Hlavní aplikace

Aby bylo možné jej použít v dopravě, letectví, petrochemickém průmyslu.

Vlak

Potrubí

Fotovoltaický panel

E-Bus

Kontejnery

Letadlový kontejner

Vozidla

Vans-and-Trucks

Kompozitní přenosová věž