Για αυτοκίνητα

Κύριες εφαρμογές

Έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Μεταφορές, Αεροναυτική, Petro-Chemical Industries.

Τρένο

Σωλήνες

Φωτοβολταϊκά πάνελ

Ηλεκτρονικό λεωφορείο

Δοχεία

Αεροσκάφος-περιέκτης

οχήματα

Φορτηγά-και-φορτηγά

Composite Transmission Tower