Aeroespazialarentzat

Aplikazio nagusiak

Garraioetan, Aeronautikan, Petro-Kimikako Industrietan Erabil dadin.

Trena

Hodiak

Panel fotovoltaikoa

Autobus elektronikoa

Edukiontziak

Hegazkin-edukiontzia

Ibilgailuak

Furgonetak eta Kamioiak

Transmisioko dorre konposatua