Para coches

Principais aplicacións

Para que poida usarse en transportes, aeronáutica, industrias petroquímicas.

Tren

Tubos

Panel fotovoltaico

E-Bus

Contedores

Avión-colector

Vehículos

Furgonetas e camións

Torre de transmisión composta