Za autobus i autobus

Glavne aplikacije

Tako da se može koristiti u prometu, zrakoplovstvu, naftno-kemijskoj industriji.

Vlak

Cijevi

Fotonaponska ploča

E-autobus

Kontejneri

Zrakoplov-kontejner

Vozila

Kombi i kamioni

Kompozitni prijenosni toranj