მანქანებისთვის

ძირითადი პროგრამები

ასე რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სატრანსპორტო, საავიაციო, პეტროქიმიური მრეწველობის სფეროში.

მატარებელი

მილები

ფოტოელექტრული პანელი

ელექტრონული ავტობუსი

კონტეინერები

თვითმფრინავ-კონტეინერი

მანქანები

ფურგონები და სატვირთო მანქანები

კომპოზიტური გადამცემი კოშკი