សម្រាប់រថយន្ត

កម្មវិធីចម្បង

ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានប្រើក្នុងការដឹកជញ្ជូនឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ឧស្សាហកម្មគីមីគីមី។

រថភ្លើង

បំពង់

បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

អ៊ី-ឡានក្រុង

កុងតឺន័រ

កុងតឺន័រយន្តហោះ

យានជំនិះ

វ៉ាន់និងឡានដឹកទំនិញ

អគារបញ្ជូនសមាសធាតុ