कारहरु को लागी

मुख्य अनुप्रयोगहरु

तेसैले यो परिवहन, वैमानिकी, पेट्रो रसायन उद्योग मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

रेल

पाइपहरु

फोटोवोल्टिक प्यानल

ई बस

कन्टेनरहरु

विमान-कन्टेनर

सवारी साधनहरु

भ्यान र ट्रकहरु

समग्र प्रसारण टावर