For biler

Hovedapplikasjoner

Slik at den kan brukes i transport, luftfart, petrokjemisk industri.

Tog

Rør

Fotovoltaisk panel

E-buss

Beholdere

Fly-container

Kjøretøy

Varebiler og lastebiler

Sammensatt tårn