Pre letectvo

Hlavné aplikácie

Aby bolo možné ho použiť v doprave, letectve, petrochemickom priemysle.

Vlak

Potrubie

Fotovoltaický panel

E-Bus

Kontajnery

Lietadlový kontajner

Vozidlá

Dodávky a nákladné autá

Kompozitná prenosová veža