Për Makina

Aplikimet kryesore

Kështu që mund të përdoret në transport, aeronautikë, industri petro-kimike.

Treni

Tuba

Panel-fotovoltaik

Autobus elektronik

Kontejnerë

Aeroplan-kontejner

Automjete

Furgona-dhe-Kamionë

Kulla e Përbashkët e Transmetimit