Đối với ô tô

Các ứng dụng chính

Vì vậy, nó có thể được sử dụng trong các ngành giao thông vận tải, hàng không, hóa dầu.

Tàu hỏa

Đường ống

Bảng quang điện

Xe buýt điện tử

Hộp đựng

Máy bay-container

Xe cộ

Xe tải và xe tải

Tháp truyền động tổng hợp